publicerad: 2021  
väsentlig väsentligt väsentliga
väsent·lig
adjektiv
väsen´tlig
som rör den viktigaste eller största delen av någon helhet
väsentlig (för någon) (att+verb)
man kan få reda på de väsentligaste nyheterna genom att skumma tidningsrubrikerna; partierna är ofta oense i väsentliga frågor
äv. mycket viktig eller stor
en väsentlig upp­gift; ett väsentligt bi­drag till klimat­forskningen
i allt väsentligt huvud­sakligende var i allt väsentligt eniga
belagt sedan 1562; av lågtyska eller tyska wesentlich med samma betydelse; till 1väsen!!