SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hautelisse [åtlis´] substantiv ~n [-is´en] ~r [-is´er] haute·liss·engobelängvävnad som ut­förts på väv­stol med stående varp handarb.MOTSATSantonymbasselisse hautelissetapetäv. om vävnadssättet el. väv­stolensedan 1815av fra. haute lice (lisse) med samma betydelse, till haut(e) ’hög’ och lice ’varp’; jfr basselisse