SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ha`vandeskapsförgiftning substantiv ~en ~ar hav·ande·skaps|­för·gift·ning·enett sjukdoms­tillstånd hos gravida kvinnor karakteriserat av blodtrycks­förhöjning och ägg­vita i urinen med.halva moder­kakan lossnade och orsakade havandeskapsförgiftningsedan trol. åtm. 1940-talet