publicerad: 2021  
ytlig ytligt ytliga
yt·lig
adjektiv
y`tlig
som håller sig till ytskiktet
ett ytligt sår; ytliga blod­kärl; ytliga berg­arter
ofta bildligt något ned­sättande som (bara) håller sig till det omedelbart till­gängliga och inte tränger på djupet
ytliga kunskaper; en ytlig effekt; en ytlig författare som en­bart har ambitionen att under­hålla; ytligt sett var allt bra, men ... (adverbial)
belagt sedan ca 1750