SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hebreisk [hebre´iskäv.hebrej´sk] adjektiv ~t hebre·isksom har att göra med hebréerna land.relig.sedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)fornsv. hebrezker, hebreisker