publicerad: 2021  
yttrande yttrandet yttranden
yttr·and·et
substantiv
ytt`rande
något som yttras
ett yttrande (om någon/något/sats)
ett yttrande (om någon)
ett yttrande (om något)
ett yttrande (om sats)
ett yttrande (i/över något/sats)
ett yttrande (i något)
ett yttrande (i sats)
ett yttrande (över något)
ett yttrande (över sats)
fälla ett yttrande; ett yttrande som till­skrivs Churchill
sär­skilt i formella samman­hang offentligt fram­förd upp­fattning
av­ge ett yttrande; lämna ett yttrande; lag­rådets yttrande över motionen
belagt sedan 1734