publicerad: 2021  
åderlåta åderlät åderlåtit åderlåten åderlåtna, presens åderlåter
verb
å`derlåta
mest historiskt tappa (någon) på blod i medicinskt syfte
JFR 2koppa
någon åderlåter någon/något (något)
någon åderlåter någon (något)
någon åderlåter något (något)
ofta bildligt ofta pass. beröva
landet riskerar att åder­låtas på teknisk kompetens
belagt sedan 1578; av lågtyska aderlaten med samma betydelse; jfr fornsvenska lata adhro med samma betydelse; till åder och låta i bet. 'lämna'
åderlåtaåderlåtande, åderlåtning