publicerad: 2021  
åldersbetyg ålders­betyget, plural ålders­betyg, bestämd plural ålders­betygen
ålders|­be·tyg·et
substantiv
ål`dersbetyg
historiskt in­tyg om viss persons namn, födelse­tid, födelseförsamling m.m., ut­färdat av pastors­ämbete nu­mera er­satt av person­bevis
belagt sedan 1847