publicerad: 2021  
ålägga ålade ålagt, presens ålägger
verb
å`lägga
av­kräva (viss åt­gärd) som formell skyldighet av person, organisation etc.; ofta med stöd i lag eller dylikt
någon ålägger någon något/att+verb
någon ålägger någon något
någon ålägger någon att+verb
leda­möterna har ålagts tystnads­plikt; skolan ålades ett generellt spar­beting
spec. beträffande straff, före­skrift etc.
JFR ådöma
37-åringen ålades bötesstraff; NN ålades rese­förbud av rätten
äv. försvagat (ofta refl.)
löntagarorganisationerna måste ålägga sig moderation i nu­varande låg­konjunktur
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska aläggia 'på­lägga; på­bjuda'; jfr ur­sprung till anlägga
åläggaåläggande