SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hegemoni´ substantiv ~n ~er hege·moni·erdominerande (politiskt) in­flytande pol.Tredje rikets strävan efter hegemoni i Europaibl. äv. om an­dra former av dominans, t.ex. kulturellai viss marxistisk teorisocial­demokraterna kom till makten men den borgerliga hegemonin bestodsedan 1829av grek. hegemoni´a ’ledning; herra­välde’