publicerad: 2021  
årder årdret el. årdern, plural årder, bestämd plural årdren
årdr·et
substantiv
å`rder
mest historiskt ett krok­formigt redskap som dras genom jorden för att luckra upp den
JFR harv, plog
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska arþer; grundbet. 'redskap att plöja med'; besläktat med bl.a. lat. ara´trum 'plog'; jfr ur­sprung till ärja