publicerad: 2021  
århundrade år­hundradet år­hundraden
år|­hundra·det
substantiv
å`rhundrade
tids­period som om­fattar hundra år särsk. om fast så­dan period som in­leds med ett år vars år­tal slutar på två nollor
SYN. sekel
århundradeskifte
(under) ett århundrade
i byn levde man på samma sätt som man gjort i år­hundraden; det tjugoförsta år­hundradet, allt­så vårt år­hundrade
äv. i ett ut­tryck för att någon/något är mest fram­stående under en så­dan period
relativitets­teorin, år­hundradets vetenskapliga bragd; år­hundradets sport­prestation
belagt sedan ca 1700; till 1hundrade 1