publicerad: 2021  
åsikt åsikten åsikter
å|­sikt·en
substantiv
å`sikt
(personligt grundat) sätt att betrakta och bedöma viss (typ av) fråga vanligen om tämligen genom­tänkt betraktelse­sätt
åsiktsbrytning
bestämda åsikter; starka åsikter; kontroversiella åsikter; av­vikande åsikter; ha en åsikt; hysa en åsikt; fram­föra sin åsikt; genom­driva sina egna åsikter; byta åsikt
en åsikt (om någon/något/sats)
en åsikt (om någon)
en åsikt (om något)
en åsikt (om sats)
åsikten (sats)
han an­såg att filmen var bra, men många andra i publiken var av mot­satt åsikt; man kan ha olika åsikter om pjäsen, men man kan inte förneka att den har väckt debatt
äv. om (konkret) ut­tryck för detta, i form av ut­talande eller dylikt
de ut­bytte åsikter om det politiska läget
belagt sedan 1811 i sin nuvarande betydelse; 1681 i betydelsen 'åsyn'; efter tyska Ansicht, bl.a. 'åsikt'; jfr ur­sprung till ansikte, 1sikt!!