publicerad: 2021  
åskådning åskådningen åskådningar
å|­skåd·ning·en
substantiv
å`skådning
1 direkt, samman­fattande, själsligt in­tryck av något vanligen en yttre situation
äv. om tanke­mässig före­ställning som upp­kommer av detta
belagt sedan 1795
2 sätt att upp­rätta och värdera de grund­läggande frågorna i (viss del av) till­varon särsk. på politiska el. religiösa om­råden
han var all­mänt liberal till sin åskådning
belagt sedan 1808