publicerad: 2021  
återklang åter­klangen åter­klanger
åter|­klang·en
substantiv
å`terklang
ljud som åter­kommer på grund av resonans eller eko
återklang (av något)
vanligen bildligt om upp­repad förnimmelse
åter­klang av Goethes "Den unge Werther" i romanen
belagt sedan 1810