publicerad: 2021  
återsamling åter­samlingen åter­samlingar
åter|­saml·ing·en
substantiv
å`tersamling
det att återsamlas
återsamlingsplats
återsamling (till något) (någonstans) (tid)
åter­samling på idrotts­platsen efter terräng­löpningen
belagt sedan 1839