publicerad: 2021  
ändamål ända­målet, plural ända­mål, bestämd plural ända­målen
ända|­mål·et
substantiv
än`damål
bestämt mål för (någons) handlingar på visst om­råde eller dylikt; ofta med tanke på hur målet ska värderas
ändamålsstyrd; forskningsändamål
ändamålet (med något)
allmän­nyttiga ända­mål; behjärtans­värda ända­mål; an­vändningen av atom­kraft för fredliga ända­mål; in­täkterna gick till väl­görande ända­mål; boken ska illustreras och för det ända­målet har man engagerat två kända konstnärer; människo­handel för sexuella ända­mål
spec. i fråga om någon (an­tagen) över­gripande vilja
högre ända­mål; han trodde att allt som sker har ett ända­mål, även om vi inte kan förstå det
ända­målet helgar medlen ett gott syfte rätt­färdigar tvivel­aktiga metoderdemonstranterna lät ända­målet helga medlen och över­trädde lagen för att nå resultat
belagt sedan ca 1710 i sin nuv. bet.; efter tyska Endziel 'slutmål'