publicerad: 2021  
ändelse ändelsen ändelser
änd·els·en
substantiv
än`delse
ord­del som läggs till ord­stam för modifiering av betydelsen eller funktionen men som själv vanligen inte kan ut­göra själv­ständigt ord
SYN. suffix
ändelseled; ändelsevokal
till de flesta verb kan man bilda ett substantiv med hjälp av ändelsen "-ning"
belagt sedan 1639