publicerad: 2021  
öka ökade ökat
verb
ö`ka
1 bli större i an­tal el. om­fattning
MOTSATS minska 1 JFR stegra
något ökar (med tal)
vinden ökade kraftigt; arbets­lösheten ökade dramatiskt hösten 2008; budget­underskottet ökade med fem miljarder; ut­släppen av kol­dioxid får absolut inte öka; frågan har ökat i betydelse
belagt sedan 1420–50 (Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)); fornsvenska öka; gemensamt germanskt ord, mot­svarande bl.a. lat. auge´re med samma betydelse; jfr ur­sprung till och, ock, öknamn
2 ibland med partikelnut, utan större betydelse­skillnad göra större i an­tal el. om­fattning
MOTSATS minska 2
någon/något ökar (ut) något
någon ökar (ut) något
något ökar (ut) något
någon/något ökar (med tal) (till tal)
någon ökar (med tal) (till tal)
något ökar (med tal) (till tal)
öka farten; öka trafiksäkerheten; före­taget ämnar öka (ut) arbets­styrkan med 300 man; sam­hället måste öka in­satserna mot ungdoms­brottsligheten; partiet har ökat (ut) sin ledning enligt den senaste opinions­under­sökningen
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Uplands-Lagen
ökaökande, ökning