publicerad: 2021  
österland öster­landet
öst·er|­land·et
substantiv
ös`terland
vanligen bestämd form Nord­afrika och Asien ut­om (större delen av) det forna Sovjetunionen
det hemlighets­fulla öster­landet; ritualerna för köp­slående i öster­landet
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska österland