publicerad: 2021  
österländsk öster­ländskt öster­ländska
öst·er|­länd·ska
adjektiv
ös`terländsk
som har att göra med österlandet
öster­ländska seder
belagt sedan 1633