publicerad: 2021  
överdriven överdrivet överdrivna
över|­driv·en
adjektiv
ö`verdriven
som har viss egenskap i allt­för hög grad
ha över­drivna förhoppningar; hysa över­drivna förväntningar; över­drivna siffror om tablett­missbruk; han lät sig hejdas av en över­driven försiktighet
äv. om något som beskrivs som sämre el. bättre än det är
han hyser en över­driven före­ställning om sin förmåga
ibland i nekande ut­tryck för att an­ge mycket låg grad eller dylikt
hon visade ingen över­driven respekt för sin berömda mot­ståndare
belagt sedan ca 1740