SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hem`hjälp substantiv ~en, plur. ~ar el. ~er hem|­hjälp·enperson som ut­för hushålls­arbete i ngn annans hem yrkesmässigt men ofta till­fälligt hush.yrk.många pensionärer behöver hemhjälp varje dagäv. om arbetetsocial hemhjälpsam­hällelig hjälp med hem­sysslorsedan 1930