publicerad: 2021  
överglänsa överglänste överglänst, presens överglänser
verb
ö`verglänsa
visa mycket större skicklighet än någon, på visst om­råde
någon överglänser någon/något (i något)
någon överglänser någon (i något)
någon överglänser något (i något)
han försökte all­tid över­glänsa sina kompisar
äv. all­männare överträffa
en debutant som över­glänste de etablerade stjärnorna i laget
belagt sedan 1795
överglänsaöverglänsande