publicerad: 2021  
överjag över­jaget
över|­jag·et
substantiv
ö`verjag
ofta bestämd form del av personligheten som kontrollerar och censurerar och t.ex. under­trycker vissa drifter; enl. freudiansk teori
JFR ego, 2jag 1
belagt sedan 1914