publicerad: 2021  
överpröva överprövade överprövat
verb
ö`verpröva
ta upp mål som av­gjorts eller beslut som fattats av lägre instans för ytterligare granskning; av högre rättslig instans eller dylikt
någon överprövar något
över­pröva en dom; läns­styrelsen beslutade att över­pröva kommunens beslut i ärendet
äv. något ut­vidgat
upp­handlingen av busstrafiken i länet blev över­prövad
belagt sedan 1936
överprövaöverprövande, överprövning