publicerad: 2021  
övertala övertalade övertalat
verb
ö`vertala
få (någon) att gå med på att göra något, vanligen med hjälp av argument
någon övertalar någon (att+verb)
det gick inte att över­tala honom att stanna längre; de över­talade henne att ta jobbet
belagt sedan 1604; efter tyska überreden med samma betydelse; jfr ur­sprung till tala
övertalaövertalande, övertalning