SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hemm`agjord adjektiv hemmagjort hemma|­gjor·dasom till­verkats (hemma) med enkla, föga yrkesmässiga metoder och hjälp­medel arb.en hemmagjord bok­hyllaibl. med ton­vikt på det o­fullgångnaned­sätt.JFRcohyponymhemgjord ut­rustningen verkade hemmagjordäv. om abstrakta före­teelserofta ned­sätt.ett hemmagjort filosofiskt resonemangsedan förra hälften av 1300-taletSödermanna-Lagenfornsv. hema giorþer