publicerad: 2021  
överträffa överträffade överträffat
verb
ö`verträffa
vara (mycket) bättre eller mer om­fattande än någon/något (i visst av­seende); om person el. annan före­teelse
någon överträffar någon (i något)
någon/något överträffar något
någon överträffar något
något överträffar något
hon vill över­träffa honom i allt; en resa som vida över­träffade allt hon tidigare varit med om; företags­ledningen hoppas över­träffa fjol­årets resultat
spec. i jäm­förelse med förut­sett resultat eller dylikt
andra­platsen över­träffade alla hans förväntningar
över­träffa sig själv vara bättre än någon­sin tidigarehon över­träffade sig själv i spjut­kvalet och kastade 60,58 meter
belagt sedan 1627; efter tyska übertreffen med samma betydelse; jfr ur­sprung till träffa
överträffaöverträffande