publicerad: 2021  
övrig övrigt övriga
övr·ig
adjektiv
ö`vrig
1 ofta plur. som jämte den eller det nämnda ut­gör den före­teelse som fram­går av samman­hanget
JFR annan
han förenade sig med de övriga gästerna; lärare, forskare och övrig personal på institutionen
för övrigt 1i fråga om alla andra om­ständigheter än de nämndajag gillar inte hans sätt att tala, men för övrigt tycker jag bra om honom 2för­restenhar du för övrigt hört att grannarna ska flytta?
i övrigt i fråga om alla andra om­ständigheter än de nämndahon har visserligen inte gått med i någon organisation, men i övrigt stämmer hon bra in på bilden av dagens miljö­engagerade villaägare
belagt sedan ca 1600; efter lågtyska överich el. tyska übrig med samma betydelse; till över
2 mindre brukligt som blivit över
belagt sedan 1650