SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
het adjektiv ~t 1mycket varm så att beröring vanligen orsakar smärta el. skada admin.hetluftglödhetkokhethett kaffeen het stek­pannaklippan var all­deles hetden sjukes panna var hetäv. om tids­period e.d. med mycket varmt väderen het juli­dagen het potatissepotatis få det hett om öronenseöra 1 hett som i en bakugnmycket hetti bilen var det hett som i en bak­ugn osa hett(börja) vara farligtdet osade hett gång på gång fram­för mål­vakten sedan förra hälften av 1400-taletÖstnordiska och latinska medeltidsordspråkfornsv. heter; gemens. germ. ord, besl. med litauiska kaitrà ’glöd’ och kaitrùs ’het’; jfr heat 2häftigt engagerad och intensiv admin.psykol.deras heta kärlekheta diskussionerhon har ett hett temperamentdet gick hett till under debatten (adv.)spec.sexuellt upp­hetsad hon var het och han kunde inte mot­stå hennes inviterspec. äv. om ngt som görs med stor kraft­insatsstriden stod som hetast på den vänstra flankenäv. ngt ut­vidgatintensiv och upp­hetsande heta rytmervara het på grötensegröt sedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)3som är av största vikt och aktualitet admin.m-med.heta nyheterett hett tipsett hett namn för partiledar­postenheta linjenselinje 6 sitta i heta stolensestol 1 sedan 1960-talet4stark i smaken Nollen het kryddasedan 1430-50Fem Mose böcker