SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hjäl`pmedel substantiv hjälpmedlet, plur. ~, best. plur. hjälpmedlen hjälp|­medl·etmedel som under­lättar ngt arbete så­väl om före­mål som metoder af.JFRcohyponymresurs AV-hjälpmedeldet finns många tekniska hjälpmedel för att förbättra arbets­miljöndatorn som pedagogiskt hjälpmedelett hjälpmedel (för ngn/ngt/att+V), ett hjälpmedel (mot ngt)sedan 1734