SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
horoskop [-skå´p] substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en horo·skop·et(förment) förut­sägelse om ngns fram­tid grundad på himla­kropparnas läge vid veder­börandes födsel astrol.ställa horoskopalla kvälls­tidningarna har horoskopsedan 1708via lat. av grek. horoskop´ion med samma betydelse, till ho´ra ’tid; timme’ och skopei´n ’se, skåda’