SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hurdan [hu´r-, -dan´äv.-da´n] äv. hurudanhurudan [hu´r-, hu`r-, -dan´ äv. -da´n] pronomen ~t hur(u)|­danav vilket slag i direkta el. indirekta frågor Nollde vet inte hurdan hon är som lärareäv.vilket slag av hurdant väder blir det till helgen?sedan mitten av 1400-taletJosua bok, Domare bokenfornsv. huru­dan; till hur och 2dan