SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hu`sgeråd substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en hus|­ge·råd·etredskap och materiel som är nöd­vändiga i den dagliga verksamheten i ett hem särsk. om kökssaker men äv. all­männare hush.porslin, säng­linne och annat husgerådsedan 1576av lågty. husgerat med samma betydelse; jfr förråd