SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hu`shålla verb ~de ~t hus|­håll·ar1sköta hus­hållet för ngn hush.hans dotter hushållar för honom sedan han blev änklinghushålla (för/åt ngn)sedan 15822(sparsamt) an­vända eller förbruka för visst ända­mål ekon.JFRcohyponymspara 2 den månaden hade de bara 3000 kr att hushålla medsärsk.vara sparsam hushålla med mjölkenhushålla med krafternahushålla med ngtsedan 1734Subst.:vbid1-185807hushållande, hushållning