SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
huvud [hu`v-äv.huv`-] substantiv ~et, plur. ~en äv. ~, best. plur. ~ena huvud·et1den av­slutande, översta eller främsta delen av kroppen (på människa eller djur), där centra för de viktigaste sinnes­organen samt hjärnan är placerade med.zool.huvudvärkgrishuvudmanshuvudhans ljus­lockiga huvudha ont i huvudethan klappade sin dotter på huvudethan satte hatten på huvudet och gickhon fick bollen i huvudetfågeln stack huvudet under vingende sörjande gick med ned­böjda huvudenibl. inte betraktad som en del av kroppenhan hade skador både i huvudet och på kroppenofta med ton­vikt på tanke- och förnimmelsefunktionernaljushuvudläshuvudhon har ett gott huvudhan har huvudet fullt av idéerjag kan inte få melodin ur mitt huvudräkna i huvudethon kände sig tom i huvudetibl. som symbol för livethon kunde våga sitt huvud på att hon hade sett honom för­utett före­tag som kunde kostat honom hans huvudäv. bildligtfrämsta representant överhuvudförr an­sågs fadern all­tid vara familjens huvudibl. i ut­tryck för att ge tecken av ngt slaghon frågade om hon fick följa med, men han skakade på huvudet”Snälla pappa!” sade hon och lade huvudet på snedhon tog emot beskedet om upp­sägningen med hög­buret huvudbita huvudet av skam(men)över­vinna skam­känslanhan bet huvudet av skammen och berättade att han inte kunde läsa det går runt i huvudet på ngnngn känner yrselefter att ha jobbat hela dagen utan rast gick det runt i huvudet på honom det man inte har i huvudet får man ha i benenom man glömmer att ut­rätta vad man skulle, får man gå en gång tillförvrida huvudet på ngngöra ngn tokig av förälskelsengt vard.den unge charmören lyckades förvrida huvudet på en äldre dam och lurade av henne hela hennes förmögenhet ha huvudet på skaftvara mycket klipskhon har huvudet på skaft och är väl bevandrad i den politiska samhälls­debatten ha sitt huvud för sigvara originell eller av­vikandehals över huvudsehals 1 hänga med huvudetvara märkbart ned­stämdupp­sägningen tog hårt på henne och hon hängde med huvudet i flera veckor hålla huvudet högtvisa sig stoltel. frimodigstudenterna upp­manades att hålla huvudet högt och fort­sätta tro på sig själva och sin unika begåvning hålla huvudet kalltbevara sitt lugn och sin omdömes­förmågade råddes att hålla huvudet kallt och inte låta känslorna styra vid häst­köpet kräva ngns huvud på ett fatkräva att ngn strängt och öppet bestraffasurspr. bibl.oppositionen gjorde stora ut­spel och krävde stats­ministerns huvud på ett fat kröka/röra ett hår på ngns huvudsehår känna sig/vara tung i huvudetkänna mental trötthetoch inte orka tänkavärmen gjorde att han kände sig dåsig och tung i huvudet köra huvudet i väggenen­vist fort­sätta i en o­möjlig situationgenom att köra huvudet i väggen och komma med samma för­slag i­gen når vi ingen­stans i förhandlingarna samla glödande kol på ngns huvudsekol 2 slå sina kloka huvuden ihopgemensamt funderaforskarna slog sina kloka huvuden i­hop och har nu hittat ett vaccin sticka huvudet i busken(försöka) fly undan sanningen eller verklighetenhon upp­manade industriföretagarna att sluta sticka huvudet i busken och ta sitt an­svar för miljön sticka huvudet i lejonets gaput­sätta sig för faraefter att ha miss­uppfattat en order stack soldaterna huvudet i lejonets gap sticka/stoppa/köra huvudet i sanden (försöka) fly sanningen eller verklighetenhon blev efter med hyrorna men stoppade huvudet i sanden stiga ngn åt huvudet1berusa ngnvinet tycktes stiga honom åt huvudet 2göra ngn över­modigfram­gången har stigit henne åt huvudet ställa ngt på huvudetvända ngt upp och nermest med avs. på abstrakta förh.först kom ång­maskinen och förändrade sam­hället och sedan kom el­energin och ställde allt på huvudet stå på huvudetfalla hand­löstvanl. med huvudet förehan stod på huvudet när han gick ner för vinds­trappan sätta myror i huvudet på ngnsemyra ta sig vatten över huvudetsevatten 1 tala över huvudet på ngntala om ngn i stället för till ngntrots att personen i fråga är närvarandehon upp­levde att folk inte såg henne och att de talade över huvudet på henne tappa huvudet(till­fälligt) mista omdömes­förmåganjakten på det stora scoopet har fått vissa journalister att tappa huvudet vara huvudet högrevara klart längrehan är huvudet högre än sina jämn­åriga ○ äv. bildligt vara klart över­lägsenhon var huvudet högre än sina konkurrenter växa ngn över huvudetbli allt­för svår för ngnupp­draget växte honom över huvudet och han förlorade kontrollen över före­taget över huvud (taget)äv. ett ord 1allsär det någon som lyssnar på det bandet över huvud taget? 2i de flesta eller alla av­seendenfolk var vänliga och över huvud taget öppnare än hon hade före­ställt sig sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. hovuþ, huvuþ; gemens. germ. ord, ev. besl. med lat. cap´ut med samma betydelse 2ofta i sammansättn. av­slutande, rund eller ngt ut­skjutande, del av (av­långt) före­mål af.tekn.JFRcohyponymskalle 2 bulthuvudnålhuvudhuvudet på en spikspec.blom­ställning med o­skaftade blommor på kort, ut­bredd huvud­axel som t.ex. på röd­klöver äv. om vissa grön­saker med stor rund ätlig deli sammansättn. blomkålshuvudkålhuvudäv. ute­slutande med tanke på positionenöversta del av för­tryckt pappers­ark vanligen av­sedd för namn o.d. brevhuvudglöm inte att fylla i huvudet på blankettenhuvudet (på ngt)slå/träffa huvudet på spikenträffa rätti ett antagande e.d.hon slog huvudet på spiken när hon spådde att det skulle börja regna sedan ca 1420Legenden om Gregorius af ArmenienEtt dåligt huvud hade han, men hjärtat, det var gott.Johan Ludvig Runeberg, Sven Duva (i Fänrik Ståls sägner I, 1848)