SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1hybri´d substantiv ~en ~er hybr·id·enväxt- eller djur­art som upp­kommit genom korsning mellan representanter för två helt skilda arter om individ el. om den nya arten biol.SYN.synonymblandform JFRcohyponymbastard 1 hybridbildninghybridformorkidéhybridmul­åsnan är en hybrid mellan en hästhingst och ett åsne­stoen hybrid är ofta steriläv. bildligtblandning boken är en hybrid mellan roman och dramaen hybrid (mellan ngra), en hybrid (av ngra)sedan 1858av fra. hybride med samma betydelse; av lat. hyb´rida ’bastard’; ev. till grek. hyb´ris, se hybris
2hybri´d adjektiv, neutr. undviks hybr·idsom ut­gör hybrid om växt el. djur admin.biol.hybrida arterhybrida musik­stilarsedan 1814se 1hybrid