SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hybrid-DNA-teknik [-deena`-] substantiv ~en hybr·id-DNA-tekn·ik·enen (bio­kemisk) teknik som möjlig­gör hop­fogning av arvs­anlag (DNA) från vitt skilda organismer så­som bakterier och dägg­djur; en form av gen­teknik med tillämpningar som blivit starkt om­diskuterade biol.SYN.synonymDNA-hybridisering JFRcohyponymgenteknikcohyponymgenmanipulationcohyponymplasmidcohyponymgenterapi med hybrid-DNA-teknik kan man förse en bakterie med den rätta biten mänskligt DNA och snabbt och i stor mängd fram­ställa t.ex. vissa hormoner, enzymer och anti­kroppararbete med hybrid-DNA-teknik ut­förs i s.k. högrisklaboratoriersedan 1979jfr DNA