SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hypotenu`sa substantiv ~n hypotenusor hypo·ten·us·anlängsta sidan i en rät­vinklig triangel mat.JFRcohyponymkatet enligt Pythagoras sats är kvadraten på hypotenusan lika med summan av kvadraterna på kateternasedan 1690av grek. hypotei´nousa ’som sträcker sig under’