SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hypote´tisk adjektiv ~t hypo·tet·isksom grundar sig en­bart på an­taganden admin.af.vetenskapl.en hypotetisk satsspec.som gäller eller är av vikt bara om vissa förut­sättningar upp­fylls ett hypotetiskt löftealla politiker vägrar att svara på hypotetiska frågorsedan 1760