SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hypotise´ra verb ~de ~t hypot·is·er·arställa upp som hypotes mindre brukl.vetenskapl.forskarna hypotiserade över sam­bandet mellan miljö och industrihypotisera (om/över ngt), hypotisera SATSsedan åtm. början av 2000-taletjfr eng. hypothesize med samma betydelse Subst.:vbid1-186855hypotiserande, vbid2-186855hypotisering