SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hy`resgäst substantiv ~en ~er hyr·es|­gäst·enperson som hyr bostads­lägenhet el. in­går i så­dan persons hus­håll hush.yrk.hyresgästerna får inte an­vända tvätt­stugan på sön­dagari plur. ofta om grupp(en) av så­dana personer i mots. till an­dra grupper på bostads­marknadenhyresgästföreninghan hävdade att villa­ägarna gynnas på hyresgästernas bekostnadsedan 1821