SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hy`resreglering substantiv ~en ~ar hyr·es|­regl·er·ing·enbestämmelser för reglering och ut­jämning av bostadshyrorna nu­mera av­skaffade samh.den svarta bostads­marknad som frodades i hyresregleringens hägnsedan 1921