SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
hår substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en hår·etytterst tunn, tråd­liknande bildning som växer ut (i stor mängd) från över­huden på människor och dägg­djur med.zool.JFRcohyponymborst hårbeklädnadkänselhårmorrhårpubeshårtäckhårraka håret under armarnahunden hade fällt hårensärsk. om samling av så­dana bildningar som (delvis) täcker övre och bakre delen av huvudet hos människanvanligen sing. håravfallhårbandhuvudhårlöshårljust hårblont hårgrått hårmörkt hårlockigt hårtjockt hårtunt håraxel­långt hårbakåt­kammat hårupp­satt hårut­slaget hårkamma håretborsta håretklippa hårettvätta hårethon hade ljust, kort­klippt hårhan strök henne över hårethans hår börjar grånaibl. (särsk. i ett ut­tryck) för att beskriva bryderi e.d.”Det här var inte lätt”, sade han och rev sig i håretibl. äv. (särsk. i ett ut­tryck) med an­tydan om särsk. ut­präglad manlighethon gillade män med hår på bröstetäv. om liknande bildningar på växterbrännhårklätterhårkaktusens fina håräv. om fin borst på pensel o.d.penselhårge ngn gråa hårgöra ngn mycket bekymradden akuta bostads­bristen gav kommunal­rådet gråa hår hänga på ett hårvara ytterst nära att ut­plånas eller inte förverkligashan hade opererats för tarm­cancer och hans liv hängde på ett hår håret/håren reser sig på ngn ngn blir mycket räddhåret reste sig på henne när hon såg att någon brutit sig in i hennes lägenhet kröka/röra ett hår på ngns huvudan­vända det minsta våld mot ngnurspr. bibl.han skulle aldrig kröka ett hår på sina elevers huvuden lyfta sig (själv) i håretöver­träffa sig självvarje säsong har ensemblen lyft sig i håret och gjort showen än mer under­hållande man ska inte döma hunden efter hårensehund på ett hår närnästanhans firma försattes på ett hår när i konkurs slita sitt hårvara mycket förtvivladhan slet sitt hår över ut­gifterna som bara ökade och ökade (sluka/svälja ngt) med hull och hårsehull vara ett hår av hinvara mycket elakvanl. om kvinnahon var arg­sint, grov i mun och i allo ett hår av hin vara på håretvara mycket närasärsk. om ngt som nästan inträffatdet var på håret att showen ställdes in på grund av ett el­avbrott sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. har; gemens. germ. ord av dunkelt urspr.