SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
´rd adjektiv hårt 1som inte ger efter för tryck och böjning om före­mål; ofta med tanke på det sinnes­intryck man får vid beröring admin.ekon.fys.psykol.vetenskapl.MOTSATSantonymmjuk 1antonymmör JFRcohyponymstel hårdfrusenstenhårdhårt bröddet hårda golveten hård skare på snöndiamant är det hårdaste ämneten skjorta med hård krageen hård säng som inte gick att sova iäv. bildligt, spec. om person el. handlingsom inte ger efter för känslor egna el. an­dras hårda ordhård kritikde följde en hård linje vid bedömningenhan var hård mot sina mot­ståndarespec. äv. om fakta o.d.möjlig att ut­trycka med exakta siffror fysikernas hårda datavissa sociologer erkände inget annat än hårda faktahård (för ngn) (att+V), hård (mot ngn)en hård nöt att knäckase1nöt ha hård hudsehud ha hårda nävarsenäve (ha) hårda nyporse1nypa 1 hård som cementmycket hårdpå savannen var jorden torr och hård som cement hård som granit/flintamycket hårddet är ingen idé att försöka över­tala henne, hon är hård som flinta hård valutasevaluta 1 hårda bandagesebandage spänna bågen (för) hårtsebåge 2 sätta hårt mot hårtbesvara (o­vänlig handling) med kraft­full mot­åtgärdpersonalen satte hårt mot hårt och vägrade komma till jobbet om inte lönerna betalades ut om­gående sedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdingafornsv. harþer; gemens. germ. ord, besl. med bl.a. grek. kratys´ ’stark; väldig’; jfr härda 2skarp och o­angenäm för sinnena särsk. för syn el. hörsel kem.psykol.språkvet.MOTSATSantonymmjuk 2 JFRcohyponymgrällcohyponymkantig hårda färgerty­värr blev det hårda skuggor på kortethennes hårda, ut­manande make­upden hårda belysningen i sjukhus­salenden hårda rösten som ropade ut tåg­tidernaspec. om kontur, kurva e.d.tvär näsans hårda kurvaen hård svänghård vokalse2vokal hårt vattensevatten 1 sedan 16513på­frestande för krafter och motståndsförmåga spec. om före­teelser utan­för människans kontroll admin.komm.en hård vinterhårda tiderdet hårda klimatet i polar­trakternaäv. om jämn och intensiv tävling e.d.en hård striden hård konkurrenthon gav världs­mästaren en hård matchdet var starkt att vinna i den hårda konkurrensenspec. äv.ytterst kännbar och smärtsam om ngt som till­fogas en genom beslut e.d. ett hårt straffden hårda behandlingen av fångarnahårda budsebud 1 sitta hårt åt vara svår att upp­nåom framgång, särsk. segervin­sten satt hårt åt och inte förr­än i slut­minuten kom seger­målet sedan 1285 i fråga om dom, hämnd, pliktstadga utfärdad i Skänninge av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)4som ut­förs eller verkar med stor kraft och där­för upp­levs som an­strängande el. smärtsam; ibl. med stark bi­betydelse av hänsyns­löshet admin.MOTSATSantonym1lös 6antonymlätt 2 ett hårt slagen hård ör­filett hårt skott nära stolpenarbeta hårt (adv.)han höll barnet hårt i handen (adv.)militären for hårt fram i de trakter där upprors­männen vistades (adv.)locket var hårt åt­skruvat (adv.)läraren an­satte honom hårt (adv.)spec. i meteorologiska samman­hang med exakt betydelsekraftig hård byig vindäv. om person, ibl. bildligt för att ut­trycka stor skicklighet el. erfarenhethan är hård ― han har varit svensk mästare i dubbelden hårda kärnan i forskar­gruppeni adverbiell an­vändning ibl. med rent förstärkande betydelsehårt smutsade kläder (adv.)han sover hårt (adv.)en hårt packad väska (adv.)ibl. äv. skämts. el. ned­sätt.hon är hård på sprithan är hård på frun­timmersedan ca 1420Bonaventuras Betraktelser