SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`rig adjektiv ~t hår·igbeväxt med hår så­väl om (delar av) växter som (kropps­delar på) djur och människor admin.anat.bot.med.zool.håriga bladhans kraftiga, håriga benibl. upp­fattat som ut­tryck för manlighet e.d.atleter med håriga bröstäv.ned­hårad han var all­deles hårig efter leken med hundensedan ca 1585