SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
´disk adjektiv ~t häd·isksom ut­trycker eller inne­bär hädelse om person, handling e.d. admin.komm.relig.SYN.synonymblasfemisk deras hädiska upp­trädande inne i själva kyrkanofta ut­vidgatsom av­viker från all­mänt accepterade upp­fattningar JFRcohyponymrespektlös hädiska tankar om att männen i vissa av­seenden är sämre behandlade än kvinnornasedan 1526