SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
härav [´r-el. med två huvudtryck] adverb här|­avav detta särsk. vid logisk slut­ledning Nollhärav följer att sträckorna AB och CD är lika långasedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)fornsv. häraf