SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
´rd substantiv ~en ~ar härd·en1(botten av) låg ugn för metallframställning och metallhantering metallurg.tekn.färskhärdsmälthärdäv. bildligtplats för kärn­bränsle i reaktor sedan 1347privilegier för allmogen på Kopparberget utfärdade av kung Magnus (Svenskt Diplomatarium)fornsv. härþer ’smälthärd’; av ty. Herd ’härd’ 2öppet (murat) ut­rymme för värmande eld i bo­stad e.d.; ofta särsk. med tanke på under­laget för det brinnande materialet hush.JFRcohyponymeldstad sopa av härdenen ynklig eld brann på härdenibl. bildligt i ut­tryck för trygghetsvärden i hem­miljöhemmets härdvid den husliga härdensedan 16653centrum som ngt (o­önskat) sprids från NollJFRcohyponymeldhärd oroshärdpesthärdrevolutionshärdsjukdomshärdsmitthärdslum­områdena var härdar för miss­nöje och upprors­andaen härd (för ngt)sedan ca 1840